Ki tanúsíthatja az ISO/IEC:40500 szerinti akadálymentességet?

Felirat: Akadálymentes weboldal ISO szabványa. A képen a különböző felhasználókat jelképező ikonok találhatók.
Sokféle weboldalt neveznek akadálymentesnek, pedig csak az ISO/IEC:40500 nemzetközi szabványnak megfelelőek azok. Sokaknak nem egyértelmű, hogy ki jogosult tanúsítani, hogy egy weboldal megfelel-e a szabványnak, azaz valóban akadálymentes-e? A rövid válasz: egy kompetens szakember. A hosszú válasz pedig a folytatásban.
E bejegyzés több oldalból áll: A bejegyzés következő oldala 

Azt nevezhetjük  akadálymentes weboldalnak, amely megfelel a világ szinte minden országában elfogadott ISO/IEC:40500 szabványnak. A szabvány hivatkozási száma: ISO/IEC:40500:2012. A tartalma a Web-akadálymentesítési útmutató, angol betűszóval a WCAG. Ebben a szabványban objektív és konkrét kritériumok találhatók. Az a weboldal nevezhető akadálymentesnek, amely megfelel ezeknek az objektív kritériumoknak.

A WCAG szabványhoz tartozó egyik dokumentum: a Weboldalak akadálymentességi felmérésének módszertana (angol betűszóval WCAG-EM) konkrétan meghatározza, hogy milyen kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy valaki megállapíthassa egy weboldalról, megfelel-e az akadálymentességi szabványnak.

Az ISO ( Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)  dolgozza ki és teszi közzé a nemzetközi szabványokat, amelyeket a nemzeti szabványügyi szervezetek adnak ki nemzeti szabványként.  Magyarországot az MSZT képviseli az ISO-ban, és egyedül az MSZT jogosult az ISO szabványok kiadására és forgalmazására Magyarországon. ( Az izo egyben egy görög előtag, melynek jelentése azonos, pl izobár: azonos nyomású területek. )
 

Miért legyen szabványos a honlapom?

Bármely vállalat és szervezet foglalkozhat ISO szabványok szerinti követelmények teljesítésének értékelésével, auditálásával, felülvizsgálatával. Azt, hogy én vagy valamelyik más vállalkozó vajon rendelkezik-e kompetenciákkal a weboldal szabvány szerinti minősítéshez, a megrendelőnek célszerű ellenőriznie.

Mivel bárki tanúsíthatja, hogy egy weboldal akadálymentes, akár egy – a web akadálymentességhez semmit sem értő ember is igazolhatja. Ez természetesen csalás, és volt már példa arra, hogy egy felülvizsgálat során számonkérték és megbüntették a vállalatot, mert szándékosan olyan igazolást fogadott el, amely tartalmának megbízhatóságáról nem győződött meg.

A legtöbb esetben azonban valódi igény merül fel arra, hogy a weboldal akadálymentes legyen. Az ISO honlapján az alábbi érveket írja le általánosságban:

 1. A tulajdonosok és ügyfelek számára is növeli a vállalat iránti bizalmat.
 2. Versenyelőnyt biztosít a konkurenciával szemben.
 3. A törvényhozóknak segít, hogy a megfelelőbb  környezetet biztosítsák az emberek számára.

Ezek a szabályok tökéletesen igazak az akadálymentes weboldal nemzetközi ISO szabványát alkalmazókra is.

 1. Növeli a bizalmat, mert azt jelenti, hogy nemcsak a profitot biztosító célcsoport számára készült a weboldal
 2. Versenyelőnyt biztosít, mert átlagosan húsz százalékkal többen tudják a weboldalt használni a konkurens cégekhez képest
 3. Az akadálymentes internetezés biztosításával mindenben megfelel az Esélyegyenlőségi törvényben (1998. évi XXVI. törvény
  a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról) leírtaknak.

 

Megfelelés a szabványnak

Ahogy minden szabványt, a Web-akadálymentesítési irányelvek ISO szabványát is érdemes használni. Az MSZT honlapján a következőket írja: Ha valaki a jogszabályokat és a szabványokat betartja/alkalmazza biztos lehet abban, hogy felelősen és kellő körültekintéssel jár el.

Ahogy az ISO, úgy az MSZT sem végez web-akadálymentességi felmérést és tanúsítást. Ezért szükséges egy olyan szakembert keresni, aki megfelel a nemzetközi szabványban megadott kompetenciáknak. A megfelelő szakember kiválasztása ugyanúgy történik, mint bármely más beszállító esetén. A kritériumok: tapasztalat, referenciák, megbízhatóság, illetve a felmérés ára és időtartama. Magyarországon még csak néhányan vagyunk azok, akik a web-akadálymentességi szabványt ismerjük, és ez alapján auditot tudunk végezni. A fentiek alapján kiválasztható közülünk a megfelelő szakember.

A Web-akadálymentesítési irányelvek meghatározzák, milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie annak, aki a weboldalak akadálymentességét tanúsítja:

 1. Alkalmazott webes technológia ismerete.
 2. Az internet használatának alapos elméleti és gyakorlati ismerete, különös tekintettel az átlagtól eltérő emberek internet-használatára.
 3. A fogyatékossággal élő emberek akadályoztatottságának beható ismerete.
 4. Az internet-használat kisegítő lehetőségeinek ismerete
 5. A Web-akadálymentességi irányelvek készségszintű elsajátítása, alkalmazása.
 6. A honlapok teszteléséhez felméréséhez használt módszerek eszközök ismerete.
E bejegyzés több oldalból áll: A bejegyzés következő oldala 

Bejegyzés adatai

Szerző: Edelényi Zsolt

Küldetéstudatból a web akadálymentesítésével foglalkozó szakember vagyok. 2013 óta folyamatosan kapok megbízást, fejlődöm szakmailag a WCAG 2.0, (2018 óta 2.1) és alkalmazásában. Legszívesebben szabvány szerinti (WCAG-EM) auditot végzek, de akadálymentes weboldalakat és webáruházakt is készítek WordPress tartalomkezelővel.