Ki tanúsíthatja az akadálymentességet?

A cikkemben az alábbi témákról írok:

 1. A web-akadálymentesítés szabványa
 2. Automata akadálymentességi ellenőrzések
 3. Ki a web-akadálymentesítési szakember?
 4. Miért érdemes befektetni a web-akadálymentességbe?
 • Mi a web-akadálymentesítés szabványa?
 • Azt nevezhetjük akadálymentes weboldalnak, amely megfelel a világ szinte minden országában elfogadott ISO/IEC:40500 szabványnak. A szabvány hivatkozási száma: ISO/IEC:40500:2012. A tartalma a Web-akadálymentesítési útmutató, angol betűszóval a WCAG. Ebben a szabványban objektív és konkrét kritériumok találhatók.

  A WCAG szabványhoz tartozó egyik dokumentum: a Weboldalak akadálymentességi felmérésének módszertana (angol betűszóval WCAG-EM) konkrétan meghatározza, hogy milyen kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy valaki megállapíthassa egy weboldalról, megfelel-e az akadálymentességi szabványnak.

  Az ISO ( Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)  dolgozza ki és teszi közzé a nemzetközi szabványokat, amelyeket a nemzeti szabványügyi szervezetek adnak ki nemzeti szabványként.  Magyarországot az MSZT képviseli az ISO-ban, és egyedül az MSZT jogosult az ISO szabványok kiadására és forgalmazására Magyarországon. ( Az izo egyben egy görög előtag, melynek jelentése azonos, pl izobár: azonos nyomású területek.)

  Az automata akadálymentesítési ellenőrzések

  Ahogy minden tömeges auditálást, így a weboldalak akadálymentességi ellenőrzését is sok tekintetben automatizálni lehet. Az egyik amerikai robot évente vizsgál meg egymillió honlapot web-akadálymentességi szempontból (The WebAim Million).

  Számtalan automata ellenőrző programot írtak. Amerikai cégek (pl. Deque, Webaim), árulnak olyan programokat is, amely rendszeresen ellenőrzi a teljes honlapot. Különösen fontos ez azoknál a több tízezer oldalas portáloknál, ahol rengeteg új tartalom keletkezik, új alkalmazások kerülnek rá.

  Azonban az automata ellenőrzés – még akkor is ha mesterséges intelligenciával kiegészítjük – nem tud mindent elvégezni. Feltétlenül szükséges egy ember. Ezek a szempontok elsősorban a tartalom értelmi összefüggéseivel kapcsolatosak. Az alábbi ellenőrzések részben szubjektívek is, ezért feltétlenül szakembernek kell állást foglalnia bennük:

  1. helyettesítő szövegek
  2. címsorszint szövegek
  3. linkek nevei
  4. oldalak címei
  5. videók feliratai
  6. a médiák akadálymentesítésének megfelelősége
  7. olvasási sorrend
  8. kliens oldali programból adódó akadályok
  9. nem megfelelően rejtett elemek
  10. billentyűzetcsapda
  11. űrlapok címkéi
  12. hibavisszajelzések, live regions

  Mivel az automata ellenőrzés önmagában nem elegendő a hibák feltárására, ezért szükség van a web-akadálymentesítési szakértőre.

  Web-akadálymentesítési szakértő + akadálymentesítési kompetenciák=Web-akadálymentesítési mester
  A nemzetközi web-akadálymentesítési minősítés fokozatai.

  Ki a web-akadálymentesítési szakértő

  Magyarországon nincs web-akadálymentességi képzés. Jelenleg néhányan vagyunk, akik évek óta legfőképp önképzéssel tanuljuk meg ezt a szakmát. A WCAG-EM azonban megadja azokat a kompetenciákat, amelyeknek meg kell felelnünk ahhoz, hogy auditot végezhessünk vagy tanácsot adjunk:

  1. Alkalmazott webes technológia ismerete.
  2. Az internet használatának alapos elméleti és gyakorlati ismerete, különös tekintettel az átlagtól eltérő emberek internet-használatára.
  3. A fogyatékossággal élő emberek akadályoztatottságának beható ismerete.
  4. Az internet-használat kisegítő lehetőségeinek ismerete
  5. A Web-akadálymentességi irányelvek készségszintű elsajátítása, alkalmazása.
  6. A honlapok teszteléséhez felméréséhez használt módszerek eszközök ismerete.

  Az ISO/IEC 40500-nak való megfelelőség tanúsítása

  a nemzetközi és a magyar szabványügyi szervezet nem végez felmérést és tanúsítást, és nem akkreditál senkit sem arra, hogy tanúsítást állítson ki.

  A megfelelő szakember kiválasztása ugyanúgy történik, mint bármely más beszállító esetén. A kritériumok: tapasztalat, referenciák, megbízhatóság, illetve a felmérés ára és időtartama. Magyarországon még csak néhányan vagyunk, akik a web-akadálymentességi szabványt ismerjük, és ez alapján auditot tudunk végezni. A fentiek alapján kiválasztható közülünk a megfelelő szakember.

  Az ISO és IEC logókat semmilyen körülmények között nem lehet kitenni az akadálymentes weboldalra, azonban a WCAG re utaló logókat lehet szerkeszteni és megjeleníteni. Mivel ezek nem elterjedtek, ezért nincs sok értelme. Ami megengedhető, hogy az oldalunkon megjelenítsük az alábbi szöveget: ISO/IEC 40500:2012 szerint akadálymentes weboldal.

  Az ISO honlapján általános segítséget találunk a weboldal minősítését elvégző szakember kiválasztásához:

  1. Több felmérést végző szervezetet vizsgáljunk meg.
  2. Ellenőrizzük, hogy a szervezet használja-e a szabványhoz tartozó módszertant (jelen esetben ez a WCAG-EM).
  3. Nézzük meg, van-e bármilyen jellegű minősítése, akkreditációja.

   

  Akkreditáció

  Általában a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) nevezi meg a tanúsító szervezeteket. A NAH a szervezet kompetenciáját vizsgálja az akkreditálási eljárás során. A szakterület függvényében az akkreditált státusz lehet a piaci működés törvényi feltétele, pl. nyomástartó berendezések megfelelőségének tanúsítása esetén, lehet piaci nyomásra pl. a vizsgáló laboratóriumok esetén.  A web akadálymentesség ellenőrzésének területén még nincs akkreditáció.  Azonban bármely megrendelő kérheti és célszerű is kérnie az általa minősítésre vagy tanúsításra felkért szervezettől, hogy igazolja a felkészültségét.

  Viszont nincs akkreditációhoz kötve a web-akadálymentesség tanúsítása. Néhány profitorientált külföldi vállalkozás kidolgozott már minősítő vizsgát. Az amerikai világban legelterjedtebb az IAAP, melynek két szintje is van. Az akkreditáció ára borsos, és a több területre kiterjedő vizsgákat csak személyesen lehet letenni. Évente egyszer-kétszer Európában is teremtenek ilyen vizsgalehetőséget. Ezen kívül más országokban is vannak helyi jelentőségű vizsgák. Ausztráliában a Media Access kiadja a Professional Certificate in Web Accessibility minősítést egy hathetes kurzus elvégzését követően.

  Túl a szabványon

  A web akadálymentességi szakember a szabványnál többet nyújt, mivel alaposan ismeri az átlagtól eltérő felhasználók szokásait.

  Egy példát had említsek: Minden ötödik ember részképesség-zavarral rendelkezik (diszlexiások, diszkalkuliások stb.). Az idősek, funkcionális analfabéták másképp és nehezebben interneteznek, és ebbe a kategóriába tartozik minden negyedik ember. Nagyon fontos a web-tipográfia, melynek kritériumait nem építették be a szabványba. Ezen kívül a szabvány nem tartalmaz utalást a látogatók informáltságára, böngésző-használatának fejlesztésére. Alkalmazzák a külön tájékoztatót, amelyben felsorolják a web használatát segítő lehetőségeket az operációs rendszer vagy a böngésző eszköztárából. Ilyen például a következő weblap : segítség a weboldal használatához.

  Egy másik lehetőség az olvasási beállítások, mert mobiltelefonon, amikor a weboldalt nagyítjuk, akkor a szöveg széle lecsúszik a képernyőről. A Manduca sablonomban található olvasási beállításokban ezért növelhető a betűméret, és egy kényelmes nagyságra beállíthatjuk magunknak.

  Miért érdemes befektetni az akadálymentességbe?

  Ahogy minden szabványt, a Web-akadálymentesítési irányelvek ISO szabványát is érdemes használni. Az MSZT honlapján a következőket írja: Ha valaki a jogszabályokat és a szabványokat betartja/alkalmazza biztos lehet abban, hogy felelősen és kellő körültekintéssel jár el.

  Bármely vállalat és szervezet foglalkozhat ISO szabványok szerinti követelmények teljesítésének értékelésével, auditálásával, felülvizsgálatával. Azt, hogy én vagy valamelyik más vállalkozó vajon rendelkezik-e kompetenciákkal a weboldal szabvány szerinti minősítéshez, a megrendelőnek célszerű ellenőriznie.

  Mivel bárki tanúsíthatja, hogy egy weboldal akadálymentes, akár egy – a web akadálymentességhez semmit sem értő ember is igazolhatja. Ez természetesen csalás, és volt már példa arra, hogy egy felülvizsgálat során számonkérték és megbüntették a vállalatot, mert szándékosan olyan igazolást fogadott el, amely tartalmának megbízhatóságáról nem győződött meg.

  A legtöbb esetben azonban valódi igény merül fel arra, hogy a weboldal akadálymentes legyen. Az ISO honlapján az alábbi érveket írja le általánosságban:

  1. A tulajdonosok és ügyfelek számára is növeli a vállalat iránti bizalmat.
  2. Versenyelőnyt biztosít a konkurenciával szemben.
  3. A törvényhozóknak segít, hogy a megfelelőbb  környezetet biztosítsák az emberek számára.

  Ezek a szabályok tökéletesen igazak az akadálymentes weboldal nemzetközi ISO szabványát alkalmazókra is.

  1. Növeli a bizalmat, mert azt jelenti, hogy nemcsak a profitot biztosító célcsoport számára készült a weboldal
  2. Versenyelőnyt biztosít, mert átlagosan húsz százalékkal többen tudják a weboldalt használni a konkurens cégekhez képest
  3. Az akadálymentes internetezés biztosításával mindenben megfelel az Esélyegyenlőségi törvényben (1998. évi XXVI. törvény
   a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról) leírtaknak.